Kapituła

Kapituła konkursu SUPERMEDICUS

Waldemar Piórek – były prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców

Waldemar Piórek to były prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców oraz współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Przez wiele lat był związany z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. W 2007 roku doprowadził do połączenia się lokalnych organizacji i został przewodniczącym Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Jest zaangażowany w niesienie wszechstronnej pomocy warszawskim przedsiębiorcom, w organizacji biznesu oraz szkoleniu kadry. Waldemar Piórek to również Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną otrzymał medale ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy” oraz im. Franciszka Jordana oraz inne wysokie odznaczenia państwowe. Był pomysłodawcą konkursu ,,Warszawa od Kuchni” dla stołecznej gastronomii oraz ASÓW – Rankingu Instytucji Finansowych. Jest autorem i organizatorem największego stołecznego plebiscytu gospodarczego WIKTORIA – Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości, który w 2011 roku przekształcił się w plebiscyt ogólnopolski pod nazwą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Jest specjalistą w dziedzinie ,,inteligencji finansowej i emocjonalnej”. Waldemar Piórek to społecznik i przyjaciel ludzi.

Prof. Wojciech Stefan Maksymowicz – polski neurochirurg, były minister zdrowia

Uczęszczał na Akademię Medyczną w Warszawie i ukończył ją. Tam uzyskał doktorat i habilitację z nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł profesora. Był aktywnym członkiem lekarskiej „Solidarności”. W latach 1992-1995 był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, a następnie jako starszy asystent w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Pełnił funkcję członka prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Między 31 października 1997 a 26 marca 1999 był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Od 1999 do 2007 roku pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W roku 2007 został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. Andrzej M. Fal

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym. W 1993 r. uzyskał doktorat w alergologii. W 2002 r. zdobył stopień doktora habilitowanego. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, alergologii i zdrowiu publicznym. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji, w tym największego podręcznika alergologii w języku polskim – „Alergologia, choroby alergiczne, astma”. Jest również przewodniczącym Rady Konsorcjum Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego. Pełni także rolę członka Rady Nadzorczej Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta i jest członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak American Academy of Allergy Asthma and Immunology oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne.