Supermedicus – prestiżowy konkurs medyczny

Czerwono-niebieski napis SUPERMEDICUS z symbolem serca.

SUPERMEDICUS został zorganizowany po raz pierwszy z myślą o promowaniu firm i instytucji z branży medycznej, które w znaczący sposób wpływają na jakość oferowanych usług oraz bezpieczeństwo pacjentów. Konkurs został zainicjowany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców, jako odrębny konkurs dedykowany dla tego sektora.

Celem konkursu było wyróżnienie i wzmocnienie pozycji firm i instytucji wykonujących działalność leczniczą poprzez kształtowanie ich pozytywnego wizerunku i renomy. Kapituła Konkursu, składająca się z uznanego środowiska medycznego, naukowego, kulturalnego i medialnego, wyłoniła laureatów w piętnastu kategoriach na podstawie odpowiednio złożonych dokumentów przez firmy biorące udział w konkursie.

W pierwszej edycji konkursu SUPERMEDICUS nominowano placówki medyczne, które wcześniej zostały uhonorowane statuetką WIKTORII. Nagroda SUPERMEDICUS potwierdzała wiarygodność finansową placówki, podnosiła jej prestiż, zwiększała zaufanie pacjentów oraz pomagała w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku i renomy. Laureaci otrzymywali także godło promocyjne, co dodatkowo umacniało ich pozycję na rynku.

Konkurs SUPERMEDICUS cieszył się patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Federacji Polskich Towarzystw Medycznych, a także patronatem medialnym Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Magazynu Zarządzanie Placówką Medyczną oraz portalu Zdronet.

W Wielkiej Gali finałowej konkursu obok laureatów i ich gości, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści oraz ludzie ze świata nauki, kultury i mediów. Dzięki udziałowi w konkursie, laureaci mieli możliwość zdobycia nowych klientów, a także podniesienia swojego prestiżu i zaufania wśród pacjentów.


Branża medyczna w Polsce – rozwój, wyzwania i nowe technologie

Branża medyczna w Polsce to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Według raportu opublikowanego przez PwC, w 2022 roku wartość tej branży przekroczyła 12 mld dolarów, a średnia roczna stopa wzrostu przychodów wyniosła 4,4% (2022-2026 CAGR). Przewiduje się, że w 2026 roku branża osiągnie wartość 14,6 mld dolarów. Z kolei silniejsza pozycja branży medycznej w Polsce przynosi korzyści rodzimym pacjentom, którzy mają dostęp do coraz bardziej zaawansowanych technologii i nowoczesnych usług medycznych.

Historia branży medycznej w Polsce

Historia medycyny na ziemiach polskich sięga średniowiecza. Wówczas w Polsce działały szpitale oraz cechy lekarskie, a pierwsza uczelnia medyczna powstała w Krakowie już w 1364 roku. W XIX wieku Polska stała się ważnym ośrodkiem medycznym w Europie, a Polacy wnieśli wkład w rozwój wielu dziedzin medycznych, takich jak pediatria, okulistyka czy choroby zakaźne.

Po II wojnie światowej branża medyczna w Polsce została znacjonalizowana i przeszła proces restrukturyzacji. W latach 90-tych nastąpiła prywatyzacja szpitali i klinik, co przyspieszyło rozwój prywatnej służby zdrowia. Obecnie w Polsce działa wiele instytucji medycznych, takich jak szpitale, kliniki, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne oraz laboratoria diagnostyczne.

Struktura branży medycznej w Polsce

Branża medyczna w Polsce składa się z różnych podsektorów, takich jak:

  1. Opieka ambulatoryjna – obejmuje przychodnie lekarskie oraz gabinety prywatne, w których pacjenci otrzymują pomoc lekarską w trybie jednodniowym.
  2. Opieka szpitalna – obejmuje szpitale, kliniki oraz ośrodki rehabilitacyjne, w których pacjenci otrzymują bardziej złożoną pomoc medyczną.
  3. Diagnostyka medyczna – obejmuje laboratoria diagnostyczne, w których wykonywane są badania laboratoryjne oraz obrazy diagnostyczne, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.
  4. Farmacja – obejmuje apteki oraz produkcję leków.

W ramach tych podsektorów działa wiele różnych specjalizacji medycznych, takich jak kardiologia, neurologia, onkologia czy ortopedia.

Wyzwania dla branży medycznej w Polsce

Branża medyczna w Polsce staje w obliczu wielu wyzwań. Jednym z największych problemów jest niedobór personelu medycznego, który przede wszystkim dotyczy pielęgniarek oraz lekarzy. Innym problemem jest brak wystarczającego finansowania służby zdrowia, co prowadzi do niedoboru środków finansowych na inwestycje w nowoczesne technologie i rozwój infrastruktury medycznej. W efekcie, wiele szpitali i klinik ma przestarzałe urządzenia oraz brakuje wykwalifikowanego personelu.

Innym ważnym wyzwaniem dla branży medycznej w Polsce jest problem niedostatecznej ilości badań naukowych oraz innowacji medycznych. Choć w Polsce działa wiele ośrodków badawczych i naukowych, to wciąż jest to obszar, który wymaga większych inwestycji i zwiększenia nakładów na badania naukowe i innowacje.

W ostatnim czasie pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na branżę medyczną w Polsce. Wprowadzone obostrzenia i potrzeba walki z pandemią skłoniły wiele placówek medycznych do zmiany sposobu działania i dostosowania do nowych wyzwań. W efekcie, zwiększono liczbę łóżek dla pacjentów COVID-19, wprowadzono telemedycynę oraz zwiększono ilość sprzętu ochronnego dla personelu medycznego.

Przełomowe wydarzenia dla branży medycznej w Polsce

Rok 2022 okazał się przełomowy dla rodzimych biznesów z branży medycznej. Po raz pierwszy doświadczyliśmy dużej transakcji wśród firm z sektora diagnostycznego. Niemiecka spółka QIAGEN kupiła polską firmę Blirt za ponad 275 mln zł. To jeden z najlepszych przykładów, jakie pokazują, że branża medyczna w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Jednak, aby odnieść sukces, trzeba ryzykować. Branża medyczna to sektor, w którym inwestycje często zwracają się po długim czasie. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy byli cierpliwi i długoterminowo myśleli o swoich inwestycjach.

Social media w branży medycznej

Marketing usług medycznych w social mediach nie musi być nudny i skostniały. Wręcz przeciwnie – powinien podążać za oczekiwaniami odbiorców. Wyważone posty, atrakcyjne treści to sposób na przyciągnięcie, a następnie utrzymanie uwagi odbiorców. Ważne jest, aby treści były prowadzone w sposób, który nie tylko promuje usługi medyczne, ale także edukuje i angażuje użytkowników. Przykładem może być informowanie o tym, jakie korzyści niosą ze sobą poszczególne zabiegi medyczne lub publikowanie informacji na temat bieżących wydarzeń związanych z branżą medyczną.

Zrównoważony rozwój w branży MedTech

Jednym z zadań na 2023 rok dla branży MedTech jest pozostanie blisko zrównoważonego rozwoju oraz działań ekologicznych. Przykładem może być produkcja sprzętu medycznego w duchu zero waste oraz produkcji na zamówienie zgodnie z zapotrzebowaniem, które spełniamy wykorzystując technologię wytwarzania przyrostowego druk 3D oraz narzędzia do automatyzacji procesów produkcyjnych. Branża MedTech musi również stawiać czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, takim jak zmniejszanie ilości zużywanej energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i efektywniejsze wykorzystanie surowców. Przykładem może być zastosowanie materiałów biodegradowalnych oraz recykling odpadów medycznych.

Nowe technologie w branży medycznej

Rozwój technologii takich jak wirtualna rzeczywistość (VR) czy sztuczna inteligencja (AI) wpływa na obszar zarządzania zdrowiem. Już teraz lekarze w niektórych krajach korzystają z wirtualnych szpitali, które pozwalają na prowadzenie wirtualnych konsultacji medycznych. Z kolei sztuczna inteligencja umożliwia przeprowadzenie dokładniejszych diagnoz i analizę danych medycznych w celu ustalenia najskuteczniejszych metod leczenia. Co więcej, technologie te mogą pomóc pacjentom w walce z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja czy nerwica. Przykładem są gry terapeutyczne, które wykorzystują technologie VR, by pomóc pacjentom pokonać lęki i stres.

Więcej ciekawych treści na blogu SUPERMEDICUS!


Partnerzy konkursu: Focus Dental Clinic, Focus Clinic, Leczenie bezzębia