• Publiczne otrzymanie statuetki i godła promocyjnego SUPERMEDICUSI, którym laureat może posługiwać się dożywotnio z podaniem daty jego otrzymania;
 • możliwość uzyskania ZAŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ przyznawanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
 • publikację informacji o laureacie na stronie www.supermedicus.pl przez dwa lata;
 • dwuosobowe zaproszenie dla laureata na Wielką Galę , która odbędzie się w dniu 25 października 2014 roku w Warszawie w renomowanym hotelu;
 • prezentację na łamach Księgi Laureatów Konkursu (dwie strony), która ukaże się w nakładzie 10 000 egzemplarzy i rozpowszechniona będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, firm nominowanych oraz ich kluczowych klientów;
 • emisję dostarczonego filmowego materiału reklamowego Laureata podczas Gali;
 • możliwość przeprowadzenia wideo wywiadu z laureatem podczas Gali;
 • otrzymanie materiału filmowego z Gali na płycie CD;
 • otrzymanie foto-relacji z Gali na płycie CD;
 • możliwość skorzystania z oferty specjalnej – VIDEO MATERIAŁ REKLAMOWY O FIRMIE;
 • możliwość skorzystania z wynegocjowanych przez organizatorów rabatów na reklamy w mediach oraz na szkolenia dla przedsiębiorców;
 • informacje o firmie w materiałach prasowych;
 • lista zwycięskich firm będzie ogłaszana za pomocą kanałów social media
 • Gościom Gali zapewniamy również promocyjne ceny na miejsca noclegowe w hotelu, w którym odbędzie się uroczystość.


Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2022

Tweets by Super Medicus