WaldemarPiorek-200x280

Przedsiębiorca. Współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Przez wiele lat związany z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. W 2007 roku doprowadził do połączenia się lokalnych organizacji i stanął na czele Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do realizacji przedsięwzięć związanych z niesieniem wszechstronnej pomocy warszawskim przedsiębiorcom w organizacji biznesu i szkoleniu kadry. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną odznaczony medalem ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy", medalem im. Franciszka Jordana oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pomysłodawca konkursu ,,Warszawa od Kuchni" dla stołecznej gastronomii oraz ASÓW - Rankingu Instytucji Finansowych. Autor i organizator największego stołecznego plebiscytu gospodarczego WIKTORIA - Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości, który przekształcił się w 2011 roku w plebiscyt ogólnopolski pod nazwą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu SUPERMEDICUS dla środowiska medycznego. Specjalista w dziedzinie ,,inteligencji finansowej i emocjonalnej". Społecznik i przyjaciel ludzi.

W zawodzie od 32 lat, od początku swojej kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie; obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie. Przez dwie kadencje samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Od 2011 roku prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Nauczyciel i wychowawca wielu roczników pielęgniarek i położnych. Autorka, redaktorka i współredaktorka licznych publikacji zwartych i monografii w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, praw pacjenta oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Laureatka plebiscytu „Kobiety Medycyny 2014”.

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł profesorski. Działał w lekarskiej "Solidarności". W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie był starszym asystentem w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 1 października 2007 został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Piotr Andziak

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Kieruje Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSW w Warszawie. Jest konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Wieloletnia praktyka lekarska w dziedzinie chirurgii pomaga profesorowi Andziakowi w diagnozie i leczeniu nawet najbardziej skomplikowanych przypadków. Autor książki "Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych". Członek Rady Naukowej Magazynu "Medycyna i Pasje".

h.jastrzebska

Endokrynolog w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kieruje Zakładem Izotopów i Tyreologii. Specjalizuje się w leczeniu chorób tarczycy u dorosłych, dzieci i kobiet ciężarnych. Prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie endokrynologii. Autorka rozdziałów w podręcznikach endokrynologii, współautorka i autorka publikacji w monografiach krajowych i zagranicznych, dotyczących chorób tarczycy.

Właścicielka agencji Geltz Consulting, ekspert w dziedzinie marketingu, z wykształcenia lingwista i marketer. Miłośniczka Skandynawii, badaczka zjawiska alergii, promotorka ekologicznego stylu życia. W 2013 roku odebrała wyróżnienie AS ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU za autorski pomysł Magazynu Hipoalergiczni, w uznaniu bezpłatnej formy profilaktyki alergii przy jednoczesnym zaangażowaniu w projekt osób z dysfunkcjami ruchowymi. Stworzyła miejsce, gdzie spotykają się eksperci, lekarze, naukowcy i osoby zainteresowane alergią, astmą, atopią, ale także wzmocnieniem swojej odporności. Wzoruje się na Danii, która przoduje w rozwiązaniach dla zdrowia. Poszukuje inspiracji na całym świecie, by zaproponować polskim czytelnikom najciekawsze i najprostsze sposoby na unikanie alergii i długofalowe zdrowie. Felietonistka magazynów: e!stilo, Yoga&Ayurveda, Twoja Harmonia, Go Organic!, prelegentka podczas kobiecych eventów (Babski Dzień, Mother&Baby, Dni Alergii, itp.), członkini formacji WENUSJANKI oraz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Waldemar Florczyk

Od kilkunastu lat ściśle współpracujący z branżą medyczną i farmaceutyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań marketingowych. Konsultant w wiodących koncernach farmaceutycznych. Założyciel Fundacji "Po Zdrowie" propagującej innowacyjne rozwiązania i działania edukacyjne na rzecz lekarzy i farmaceutów. Działacz społeczny, angażujący się w wiele akcji charytatywnych. Inicjator i Organizator I Ogólnopolskiego Zjazdu Sieci Aptecznych, który odbył się  w 2014 roku. Działacz społeczny angażujący się w wiele projektów. Wspiera wydarzenia kulturalne i sportowe: od 8 lat sponsoruje młodzieżowe kluby sportowe, a od 5 lat dofinansowuje Charytatywny Koncert Noworoczny.
Prezes elitarnego klubu biznesowego: Prestige Businses Club. Pasjonat zabytkowej motoryzacji, założyciel klubu Pharmacykliści i organizator pierwszej ogólnopolskiej wystawy pojazdów zabytkowych MotoSfera Classic w 2014. Aktywnie uczestniczący w kulturowym rozwoju dzielnicy warszawskiej Pragi. Pomysłodawca i twórca PRASKIEJ DRUKARNI.

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2022

Tweets by Super Medicus