WaldemarPiorek-200x280

Przedsiębiorca. Współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Przez wiele lat związany z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. W 2007 roku doprowadził do połączenia się lokalnych organizacji i stanął na czele Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do realizacji przedsięwzięć związanych z niesieniem wszechstronnej pomocy warszawskim przedsiębiorcom w organizacji biznesu i szkoleniu kadry. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną odznaczony medalem ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy", medalem im. Franciszka Jordana oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pomysłodawca konkursu ,,Warszawa od Kuchni" dla stołecznej gastronomii oraz ASÓW - Rankingu Instytucji Finansowych. Autor i organizator największego stołecznego plebiscytu gospodarczego WIKTORIA - Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości, który przekształcił się w 2011 roku w plebiscyt ogólnopolski pod nazwą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Specjalista w dziedzinie ,,inteligencji finansowej i emocjonalnej". Społecznik i przyjaciel ludzi.

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł profesorski. Działał w lekarskiej "Solidarności". W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie był starszym asystentem w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Do 2007 pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 1 października 2007 został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Z wykształcenia lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w Nowym Jorku oraz Savannah. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego oraz nauczyciel akademicki. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School i Temple University School of Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał stopień akademicki docenta, a w 2003 uzyskał stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine. Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA. Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa “Hospital Management”.

Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Autor książki "Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych". Członek Rady Naukowej Magazynu "Medycyna i Pasje".

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym (1988) we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym (1996). W 1993 r. obronił doktorat z medycyny (alergologia). W 2002 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego .Pełni funkcję kierownika Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Pod jego redakcją ukazał się m.in. największy dotychczas podręcznik alergologii wydany w języku polskim – „Alergologia, choroby alergiczne, astma”. Jest przewodniczącym Rady Konsorcjum Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego, którego konsorcjantami są: Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia i Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest członkiem Rady Nadzorczej Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. W latach 2009-2011 był przedstawicielem Polski w European Medicines Agency, Committee for Advanced Therapies w Londynie. Odbył staże naukowe w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta w Jonhns Hopkins University w Baltimore. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych m. in. Przewodniczy Komitetowi „Europe and CIS” w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2022

Tweets by Super Medicus